Thủ tục cấp chủ quyền nhà đất

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 3920 | Cật nhập: 7/15/2014 9:46:27 AM | RSS

Thủ tục cấp chủ quyền nhà đất

Gồm 6 bước như sau :

Thủ tục cấp chủ quyền nhà đất - Bước 1 : Bên mua lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại UBND cấp quận/huyện. Hồ sơ đề nghị cấp GCN quyền sở hữu nhà ở bao gồm: (2 bộ)

• Đơn đề nghị cấp GCN quyền sở hữu nhà ở (theo mẫu);

Hợp đồng mua bán đã công chứng, kèm theo bản sao GCN quyền sở hữu nhà ở của bên chuyển nhượng. (Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài đề nghị cấp GCN thì phải có thêm bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam).

• Biên nhận đóng lệ phí trước bạ.

Thủ tục cấp chủ quyền nhà đất - Bước 2 : Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu các bản sao với giấy tờ gốc, nếu hồ sơ đã có đủ các giấy tờ theo quy định viết giấy biên nhận cho người đề nghị cấp giấy, trong đó ghi rõ thời gian giao trả GCN.

Trường hợp bán một phần nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở thì phải kèm theo bản vẽ sơ đồ diện tích nhà ở, đất ở có thẩm tra của UBND cấp tỉnh.

Thủ tục cấp chủ quyền nhà đất - Bước 3 : Người đề nghị cấp giấy có trách nhiệm nộp lệ phí cấp giấy và được hoàn trả lệ phí đã nộp theo quy định.

Thủ tục cấp chủ quyền nhà đất - Bước 4 : Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng có chức năng quản lý nhà ở cấp huyện kiểm tra hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký GCN, thông báo cho người đề nghị cấp GCN nộp các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thủ tục cấp chủ quyền nhà đất - Bước 5 : Người đề nghị cấp giấy có trách nhiệm nộp các khoản nghĩa vụ tài chính đã được thông báo để được nhận GCN quyền sở hữu nhà ở.

Thủ tục cấp chủ quyền nhà đất - Bước 6 : Chủ sở hữu nhà ở hoặc người được ủy quyền nhận GCN quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan đã tiếp nhận hồ sơ. Khi nhận GCN, phải nộp biên lai thu các khoản nghĩa vụ tài chính